Pārspriegumaizsardzība

OBO Bettermann – pārspriegumaizsardzība

Enerģijas tehnoloģiju sistēmas pārskats Ja ēku, kas aizsargāta ar zibensuztvērējiem skar tiešs zibens spēriens, var rasties ugunsgrēka bīstamība un bojājumi ēkas galvenajās siztēmās (elektroapgāde, datu tīkli..u.c.), sakarā ar lielu potenciālu atšķirību starp ēkas sistēmām un zibensstrāvu. Zibens tuvumā var izraisīt elektronisko iekārtu bojājumus caur magnētisko saiti. Bīstama pārsprieguma enerģija izplatās 2 km attālumā no zibensizlādes vietas. OBO piedāvā visu, kas Jums ir nepieciešams, lai uzstādītu drošu aizsardzības koncepciju Jūsu drošībai: zibensaizsardzību, pārspriegumaizsardzību, ekvipotenciālu izlīdzināšanu un zemējumu.

Kā šis tiešsaistes rīks palīdz jums plānot savu projektu.

Projekta plānošana Šis Tiešsaistes rīks palīdz jums izvēlēties piemērotu pārspriegumaizsardzības sistēmu un to konfigurāciju, kas domāta individuāliem projektiem. Tā arī pastāstīs par OBO pārspriegumaizsardzības sistēmām. Jūs varat ātri, efektīvi un precīzi sastādīt savu individuālo materiālu sarakstu, konfigurācijas plānu un piedāvājuma tekstu visai pārspriegumaizsardzības sistēmai, kas aptver dažādas jomas, energotehnoloģijas, solāro enerģiju, telekomunikācijas, iekārtu, vadības un automatizācijas tehnoloģijas, TV, HF, kā arī datu tehnoloģijas. Var arī ērti eksportēt datus Excel formātā tālākai apstrādei.

1.1.2