Liigpingekaitse

OBO Bettermann liigpingekaitse

Energiatehnoloogia süsteemi ülevaade Kui piksekaitsega kaitstud hoonet tabab otsene pikselöök, võib hoone ja hoonesse sisenevate kommunikatsioonide (toite-, andmeside kaablid) vahel tekkida ohtliku sädelust ja läbilööke, mis on tingitud nende potentsiaalide erinevusest. Hoone lähedal pikselöökidest põhjustatud elektromagnetväli kahjustab elektroonika seadmeid. Ohtlikud võivad olla kuni 2 km kaugusel lahenduvad pikselöögid. OBO pakub Teile kõik, et luua ohutu kaitse: piksekaitse, liigpingekaitse, potentsiaaliühtlustus ja maandus.

Kuidas käesolev online-tööriist aitab Teid projekteerimisel.

Prjekti kavandamine See Online-tööriist aitab Teil valida sobivad liigpingekaitse süsteemid ja nende konfiguratsiooni vastavalt individuaalsele projektile ja tutvustab Teile OBO liigpingekaitse süsteeme. Te saate kiiresti, efektiivselt ja täpselt koostada oma isikliku materjalide loetelu, põhimõtteskeemi ja pakkumise kogu liigpingekaitse süsteemile, mis hõlmab toitevõrgu-, päikeseenergia-, telekommunikatsiooni-, mõõte-, juhtimis- ja automaatika seadmeid, TV, HF ja andmeside seadmeid. Samuti saab mugavalt andmed eksportida Exceli formaati edasiseks töötlemiseks.

1.1.2